Ostoskorissa
  tuotetta

Kyselyn kertomaa: käyttäjät tyytyväisiä Masto-Finnaan

15.2.2017 10:00 | Uutinen
Masto-Finnan joulukuiseen käyttäjäkyselyyn vastanneet olivat pääosin tyytyväisiä hakupalveluun ja löysivät sieltä etsimänsä. Aineistoa etsittiin yleisimmin opiskeluun, opetukseen ja akateemiseen tutkimukseen. Eniten Masto-Finnassa kiinnosti verkossa saatavilla oleva aineisto ja lainattavat kirjat.

Kehittämiskohteitakin kyselyn perusteella nousi ja saadun palautteen perusteella olemme laajentaneet e-kirjatarjontaa, koonneet aukioloajat ja toimipisteet helposti yhdelle sivulle ja lisänneet pikaohjeita.

Masto-Finna kehittyy koko ajan ja voit edelleen antaa palautetta palvelusta kätevästi ylävalikon palaute –linkin kautta tai suoraan korkeakoulukirjaston henkilöstölle.

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen Finna.fi :n lisäksi jo yli viisikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Kansalliseen Finna-hakupalvelua koskevaan kyselyyn vastasi joulukuussa yli 14 000 käyttäjää. Lue lisää kyselyn tuloksista kansalliskirjaston sivuilta

#tilaisuuskehittyäneropatiksi #mastofinna #korkeakoulukirjasto #asiakaskysely