Ostoskorissa
  tuotetta

"Olen hyvilläni tästä vireestä" - Kulttuuriympäristöprojektin tulokset hyödynnetään monin tavoin

12.1.2018 11:10 | Uutinen
Kuva: Reetta Nousiainen

Vääksyn kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittämistä edistävät toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia ja tärkeitä, ilmenee Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa –hankkeen sidosryhmäarvioinnista. Eniten muutaman vuoden aikana on lisääntynyt kulttuuriympäristöstä ja sen arvoista saatavilla ollut tieto, joka arvioitiin myös kaikkein olennaisimmaksi asiaksi. Eniten parantamisen varaa on rakennusperinnön ja puistoalueiden suunnitelmallisessa hoidossa.

Kaksi vuotta toiminut Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa –projekti päättyi vuoden vaihteessa. Hankkeen arviointiin vastasi 26 eritavoin hankkeen toiminnassa mukana ollutta kunnan, yrittäjien, talkoolaisten ja muiden sidosryhmien edustajaa. 

- Kehitettävää on edelleen kaikilla arviointikriteereillä suhteessa siihen, miten tärkeiksi asiat arviointiin. Kahden vuoden ajalle tulos on silti hyvä, toteavat projektitiimin Minna-Maija Salomaa, Reetta Nousiainen ja Sari Niemi

Hanke on ollut Helsingin yliopiston HY+, Lahden ammattikorkeakoulun ja Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen yhteisponnistus. Hanke on saanut EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta.

Kulttuuriympäristön kehittämistyö jatkuu monin tavoin. Hankkeessa tuotettu aineisto on luovutettu Asikkalan kunnalle. Hankkeessa kertynyttä aineistoa tullaan hyödyntämään muun muassa Vääksyn kyläkirjan ideoinnissa. Aineiston pohjalta Lahden ammattikorkeakoulussa ryhdytään rakentamaan virtuaaliopasta, jossa Vääksyn käyntikohteita ja historiatarinoita esitellään uusimman teknologian keinoin. Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Digikulttuurikylä-hanke kestää puolitoistavuotta. Myös Asikkalan kunta osarahoittaa uutta hanketta.

Päivitettyä tietoa, taitoa ja tarinoita – myös ystävyyksiä

Hankkeessa päivitettiin liki 20 vuotta vanha kulttuuriympäristöohjelma rakennusinventointeineen Vääksyn osalta. ”Järvien ja harjun solmukohta” -niminen julkaisu on luonteeltaan selvitys, johon on monipuolisesti koottu ajantasaista inventointitietoa rakennuksista ja niiden lähiympäristöstä, maisemasta ja kehittämiskohteista. Ohjelma pyrkii syventämään näkemystä Vääksyn kulttuuriympäristöstä voimavarana, jota on monin tavoin hyödyllistä vaalia ja tuoda esiin. Ajantasainen kulttuuriympäristöohjelma on tärkeä työkalu sekä viranhaltijoille että muille paikallistoimijoille. Muun muassa koulut ovat jo hyödyntäneet sitä. 

Hankkeessa laadittiin myös kanava-alueen puistojen hoito- ja kehittämissuunnitelmia sekä tehtiin maisema-analyysit Vesijärveltä ja Päijänteeltä käsin. Talkoilla raivattiin muutamia viheralueita ja rakennusperinnön hoidosta jaettiin tietoa luennoin ja työnäytöksin.

Tarinallisessa osuudessa hankkeeseen kerättiin runsaasti alueeseen liittyviä tarinoita ja muistoja eri vuosikymmeniltä. Tarinoita kerättiin mm. sähköisesti ja tarinailloissa. Erityisen suosituksi on osoittautunut Facebookin Vääksyn tarinat –ryhmä, jossa on yli 800 jäsentä. 

– Tulemme ylläpitämään ryhmää myös hankkeen päättymisen jälkeen ja toivomme edelleen aktiivista osallistumista, kertovat Reetta Nousiainen ja Sari Niemi

Hankkeessa on syntynyt myös välittömiä hyvinvointivaikutuksia, kun ihmiset ovat voineet osallistua muisteluun, saaneet uusia tuttavuuksia sekä elvyttäneet vanhoja ystävyyssuhteitaan. Ryhmän kautta on syntynyt jopa parisuhde. Yritykset ovat alkaneet hyödyntää paikallisia tarinoita omassa liiketoiminnassaan. 

– Hyvällä yrityksellä on kiinnostava tarina, jonka asiakkaat muistavat ja jakavat, kuvailee Minna-Maija Salomaa

Koko kunta hyötyy imagosta, joka on yhtenäinen ja uskottava. 

- Olemme saaneet projektista valtavasti myönteistä palautetta. Asukkaat ja yrittäjät ovat otettuja ja kiinnostuneita. Saamamme palautteen mukaan Vääksyn ympärillä käy positiivinen vire, jonka soisi jatkuvan ja yhteistyön kehittyvän. Tutkimus- ja vertailutietoon perustuen voi sanoa, että onnistumisessa olennaista on eri toimialojen sekä kunnan, järjestösektorin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittyminen ja kaikkien osapuolien hyödyntäminen.

Hankkeen tuloksista lisää täältä 

Järvien ja harjun solmukohta. Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet (2017). Niemi, Sari; Kakko, Marjut; Nousiainen, Reetta; Aarrevaara, Eeva (toim.). Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja osa 29. Lahti. Julkaisu on saatavissa verkossa

Lisätiedot:

TKI-asiantuntija Sari Niemi 
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
p. 044 7080 193

Kehittämispäällikkö Minna-Maija Salomaa 
Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
p. 050 3880 684