Ostoskorissa
  tuotetta

Kulttuurialan YAMK-koulutuksesta vahva pohja kehitystyöhön

2.3.2018 13:35 | Uutinen
Kuva osallistavasta työpajasta.

​Kevään 2018 yhteishaussa muotoilu- ja media-alalla on valittavana kolme ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suuntautumisvaihtoehtoa: muotoilun ja media-alan uudistava osaaminen, digitaaliset ratkaisut sekä uudistava johtaminen. Yliopettaja Mirja Kälviäisen mukaan opiskelijat tulevat opiskelemaan YAMK-tutkintoa monilta eri luovan muotoilun ja viestinnän aloilta ja monista eri lähtökohdista. 

- Yhteistä opiskelijoille on, että he tulevat hakemaan uutta suuntaa työelämässä ja uudistamaan omaa osaamistaan. Yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja muutos houkuttelee päivittämään osaamista. Viime vuosina eniten esillä ollut asia on palvelumuotoilu, jonka opintoja voi ottaa osaksi myös YAMK-tutkintoa. Lisäksi muotoiluajatteluun kuuluva käyttäjälähtöisten menetelmien tuntemus sekä kyky ennakoida ja analysoida tulevaisuutta ovat tarpeellisia lähes kaikissa tehtävissä tänä päivänä. 

Menetelmäosaamista kehittämisprosessin taustalle

YAMK-opinnoissa muotoiluajattelu nähdään kehittämisprosessina. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi asiakaskokemusta kehittävää, käyttäjälähtöistä tutkimusta, käyttäjiä sekä monialaisia ryhmiä osallistavaa yhteiskehittämistä (co-design) tai nopeaa, kokeilevaa kehittämistä. Näitä menetelmiä voidaan soveltaa alasta riippumatta palvelujen-, informaation-, digitaalisten- tai fyysisten ratkaisujen, brändikonseptien- tai liiketoimintamallien kehittämiseen. 

Työelämässä pitää pystyä uudistumaan, joten opinnoissa pyritään löytämään tulevaisuuden ratkaisuja. Koulutus vastaa hyvin työelämän haasteisiin ja vaatimuksiin. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta Master´s Schoolin täydentävistä opinnoista jokainen saa valita koulutusta omien tarpeidensa mukaan.  

- Omalla kehittämistyöllä on suuri painoarvo koulutuksen aikana: 30 opintopisteen opinnäytetyön kokonaisuus on puolet koko opinnoista. Tutkinnon jälkeen osa on vaihtanut työpaikkaa ja työllistynyt hyvin. Meille uskaltaa tulla opiskelemaan jatkotutkintoa. Aitoa kehittämishalua tarvitaan ja uteliaisuutta. Opiskelu on käytännönläheistä juuri siksi, että kehittämistyö tehdään usein omalle työnantajalle.  

Digitaaliset ratkaisut ja uudistava johtaminen monialaisena yhteistyönä 

Digitaalisten ratkaisujen ja uudistavan johtamisen koulutukset järjestetään liiketalouden-, sosiaali- ja terveysalan, tekniikan - sekä muotoilualan yhteistyönä. Digitaalisissa ratkaisuissa keskiössä on digitaalisuuden hyödyntäminen eri muodoissaan: esimerkiksi data-analytiikka, palvelumuotoilu tai pelillistäminen. Uudistavan johtamisen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, sekä innovatiivisuus ja luovuus. 

Teksti: Petra Ruonakoski