Ostoskorissa
  tuotetta

Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen - ensimmäisen vuoden tilannekatsaus

12.12.2017 12:00 | Uutinen
​Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen -projekti alkoi 1.3.2017. Projekti edistää yritysten ymmärrystä kiertotaloudesta erilaisin koulutuksin ja infoiskuin. Mielestämme koulutusten sisällössä ja toteutuksessa olennaista on löytää työelämää puhuttelevia ja toimivia uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Missä mennään näin vuoden lopussa?

Koulutukset tuovat tietoutta alueelle

Ensimmäisen vuoden aikana projektissa on järjestetty neljä koulutusta. Näitä olivat Kiertotalouden perusteet –webinaari, Kiertotalous EU:ssa – MEP Sirpa Pietikäisen luento, Kierto-idé-apaja ja Kiertotalous Päijät-Hämeessä – interaktiivinen seminaari. Koulutusten saama palaute on ollut tähän mennessä hyvää, ensimmäisen kolmen koulutuksen kokonaisarvosana vaihtelee välillä 3.6-4,5.

Aihe on herättänyt kiinnostusta työelämässä. Tähänastisten kokemusten mukaan kiertotalous ja sen sisältämät näkökulmat voivat kuitenkin olla Päijät-Hämeen työelämäedustajille tuntemattomia. Projektin aikana on noussut esiin useamman kerran tarve avata kiertotalouden käsitettä helposti ymmärrettävään muotoon. 

Tiimiakatemiamallista boostia kiertotalouteen

Projektissa testataan tiimiakatemiamalli-nimisen koulutusideologian soveltamista kiertotalouden koulutukseen. Tiimiakatemiamalli tukee kokeilukulttuurin ja referenssiympäristöjen hyödyntämistä kiertotalouden ratkaisuissa. Tiimiakatemiamallin testaaminen alkoi tänä vuonna benchmarkkaamalla Suomessa käytössä olevista tiimiakatemia-malleja, ensi vuonna pääsemme tekemään kokeilua.

Materiaalit saatavilla verkossa

Projektissa tuotetut taltioinnit ja materiaalit ovat luettavissa ja seurattavissa Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen​ –verkkosivuilla sekä projektin Youtube-soittolistalla​. Seuraathan projektin verkkosivuilta uusia koulutuksia.

Hyvää joulun odotusta ja kiinnostusta kiertotalouteen myös seuraavalle vuodelle toivottavat projektin henkilöstö
Sirpa, Päivi, Pia ja Tapsa

Lisätietoja
Projektipäällikkö Sirpa Keminen, p. 050 - 403 6891, sirpa.keminen@lamk.fi
​​​