Ostoskorissa
  tuotetta

Kestävä kaupunkiympäristö aiheena houkutti opiskelemaan

9.3.2017 15:00 | Opiskelijatarina

Kuka olet, missä asut ja mitä te​et?

Olen Mari Holmstedt ja asun perheeni kanssa Laukaassa, Keski-Suomessa. Perheeseeni kuuluu 5-vuotias tytär, aviomies ja kaksi mäyräkoiravanhusta. Työnantajani on Laukaan kunta, jossa hoidan kaavoitusjohtajan virkaa. Toimialaani on kunnan maapolitiikan hoitaminen eli käytännössä tiimini huolehtii mm. maankäytön suunnittelusta, raakamaan hankinnasta, tontin myynnistä sekä kunnan metsätiloista.

Mitä, missä ja koska
olet opiskellut aiemmin?
Lukiosta valmistumisen jälkeen opiskelin ja valmistuin Heinolan käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa artesaaniompelijaksi. Jo opintojen aikana minulle selvisi, ettei ompelijan työ ole se mitä haluan tehdä, jonka vuoksi hakeuduin LAMKiin opiskelemaan miljöösuunnittelijaksi. Miljöösuunnittelijaksi valmistuin vuonna 2002. Työelämässä halusin suuntautua enemmän maankäytön suunnitteluun ja istuin LAMKin pulpettiin jälleen. Suoritin uuden tutkinnon työn ohella ja valmistuin ympäristöteknologian insinööriksi vuonna 2008. 
 
Mikä sai hakeutumaan yamk-opintoihin?
YAMK-opintoihin hakeuduin, koska halusin päivittää tutkintoni ylemmälle tasolle. Myös opintosisällön painotus kestävään kaupunkiympäristöön on ajankohtainen ja opintojaksojen aiheet liittyvät vahvasti työhöni.
 
Miksi valitsit juuri LAMKin? 
Valintaan vaikuttivat opintojen sisällön lisäksi se, että LAMK ja Lahti kaupunkina olivat minulle entuudestaan tuttuja aiemmista opinnoista. Ammattikorkeakoulun näen itselleni paremmaksi vaihtoehdoksi kuin esim. yliopiston opinnot, jotka ovat ehkä hieman enemmän teoriapainotteisia.  
 
Miten opiskeleminen työn ohessa sujuu? Pystytkö hyödyntämään opintojasi työssäsi?
Minulla oli jo aiemman insinööritutkinnon osalta kokemusta työn ohella opiskelemisesta, joten osasin varautua koitokseen. Edellisiin monimuoto-opintoihin verrattuna uutena liikkuvana osana arkeen on tullut lapsi. Opiskelu työn ja lapsiperhearjen ohella on haastavaa ja välillä uuvuttavaakin, mutta selkeällä aikataulutuksella ja annetuista määräpäivistä kiinni pitämällä opinnot etenevät suunnitelmallisesti. 
 
Mikä yamk-opiskelussa on parasta? 
YAMK –opinnoissa on hyvää se, että opinnot on suunniteltu ja toteutettu siitä näkökulmasta, että opiskelijoilla on jo työkokemusta takataskussa eli on siirrytty askel osaamisessa ylöspäin. Paljon antaa myös se, että opiskelijoilla on erilaiset taustat, joka tuo opintoihin uusia näkökulmia ja keskustelunavauksia. Myös monimuotoisuus ja joustavuus opintojen järjestämisessä on hyvä. Sähköiset palvelut antavat vaihtoehtoja opintojen suorittamiselle.
 
Mikä siinä on haastavaa? 
Haastavinta on sovittaa yhteen työ, perhe ja opiskelu. Käytännön toimissa alkuun haasteita asetti LAMKin moninaiset sähköiset järjestelmät; mistä mikäkin tieto tai lomake on löydettävissä.
 
Miten luulet yamk-opintojen vaikuttavan työuraasi – vai onko jo vaikuttanut? 
YAMK-opinnot vahvistavat omaa asemaani työmarkkinoilla ja ne antavat mahdollisuuden hakea työpaikkoja, joissa ylempi korkeakoulututkinto on ehdoton edellytys. 
 
Mitä tulevaisuudenhaaveita sinulla on? 
Toivon ja haaveilen, että saan tutkinnon suoritettua vuoden 2017 aikana. Nykyisiin työtehtäviini tutkinto ei tuo muutosta, mutta opinnot antavat sisältöä ja uusia näkökulmia tekemiseen. Työtehtäviini ja asemaani olen tällä hetkellä tyytyväinen, joten haaveissa ei ole merkittäviä muutoksia niihin. 
 
Mitä vinkkejä annat yamk-opinnoista haav​eileville? 
Opinnot antavat paljon, mutta opiskelijan tulee varautua tekemään työtä opintojen eteen ja kuluttamaan aikaa penkin ja tietokoneen välissä istumiseen. Asenne opintoihin pitää siis olla kohdallaan. Vapaa-aikaa kuluu paljon opintojen parissa, mutta säntillisesti tehden opintoaika on suhteellisen lyhyt. 

​​​​