Ostoskorissa
  tuotetta

Opinnäyte: Kehittämisehdotuksilla apua Lahden kaupungin nuorisopalveluiden Starttivalmennuksen verkostoyhteistyöhön

16.1.2017 9:20 | Uutinen
​Tiedotus, markkinointi ja verkostojen työnjaon kirkastaminen nousivat keskeisiksi kehittämisehdotuksiksi Lahden kaupungin Starttivalmennuksen verkostoyhteistyön tiivistämiseen tähdänneessä opinnäytetyössä. 
Opinnäytetyön toteutti Lahden ammattikorkeakoulun sosiaalialan (YAMK) opiskelija Tarja Nopanen-Raunio, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen –koulutusohjelmasta. Kehittämisehdotukset koottiin aineistosta, jossa hyödynnettiin muun muassa verkostokarttaa ja sinisen meren strategian nelikenttää sekä yhteistyötahoille suunnattua kyselyä.

Tiedotus avainasemassa

Tiedotus nousi yhdeksi keskeisimmäksi kehittämisehdotukseksi juuri julkaistussa opin-näytetyössä. Opinnäytetyöstä ilmenee, että säännöllisellä ja ajantasaisella tiedottamisella varmistetaan yhteistyötahojen riittävä tiedonsaanti. Konkreettisiksi kehittämisen keinoiksi ehdotettiin säännöllisiä tiedotteita, toiminnanesittelyjä, tutustumiskäyntejä sekä vierailuja. Nopanen-Raunio toteaa, että tiedotusta ja yhteistyötä on tärkeää kohdistaa yhteistyötahojen lisäksi myös asiakkaille ja heidän huoltajille.

Huomiota monipuolisen toiminnan markkinointiin 

Markkinoimalla Starttivalmennuksen joustavaa ja monipuolista palvelua, voidaan erottautua laajasta palveluverkostosta. Nopanen-Raunio muistuttaa, että tavoitteellinen ja nuoren yksilöllisen tilanteen mukaan räätälöity toiminta ovat asioita, joita kannattaa markkinoinnissa korostaa. Opinnäytetyöstä ilmenee, että Starttivalmennuksen tarpeen kirkastaminen sekä muiden palveluiden jättämien aukkojen selvittäminen kuuluvat osaltaan myös markkinointiin.

Selkeyttä verkostojen työnjakoon 

Tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä pidetään yhteistyötahot tietoisina palvelusta ja sen mahdollisista muutoksista. Opinnäytetyössä todetaankin, että tiivis yhteistyö takaa eri toimijoille ajantasaiset tiedot palvelusta ja nuoren tilanteesta. Nopanen-Raunion mukaan oli ilahduttavaa huomata, että yhteistyötahoilla oli halua ja kiinnostusta miettiä yhdessä yhteistyön kehittämistä erilaisissa tilaisuuksissa. Toimialojen välisen yhteistyön tarkentaminen vaatii verkostojen työnjaosta sopimista ja näin voidaan karsia myös päällekkäistä työtä. 


LISÄTIETOJA: 
Tarja Nopanen-Raunio
tarja.nopanen@gmail.com