Ostoskorissa
  tuotetta

Kansainvälinen LAMK

23.1.2018 11:30 | Uutinen

​Yli 300 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa ja noin 200 vaihto-opiskelijaa tekevät Lahden ammattikorkeakoulusta aidosti kansainvälisen opiskeluympäristön. Opiskelijavaihto-ohjelmien kautta osan opinnoista voi suorittaa Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla tai lähteä ulkomaille tutkintoon sisältyvään harjoitteluun. LAMK omaa vahvan aseman monilla markkinoilla ja on tunnettu korkeakoulu mm. Vietnamissa. Vuosittain yli 250 LAMKin opiskelijaa lähtee opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon. 

Alankomaiden yhteistyökoulusta Avansista (Avans University of Applied Sciences) LAMKiin harjoittelijavaihtoon tullut David Huisman kuvailee LAMKia monipuoliseksi ja tulevaisuuteen keskittyväksi ammattikorkeakouluksi. Lue Davidin tarina täältä

Englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijat viihtyvät LAMKissa ja Lahdessa. Esimerkiksi International Business ja Business Information Technology ohjelmien opiskelijat Shima, Mahyar ja Juan kertoivat, miten erilaiset projektit ja käytännönläheinen oppiminen on ollut parasta LAMKissa. Katso ja lue opiskelijakolmikon haastattelut:

- Learning by doing in LAMK!

- Find your place in Lahti! 

- "We chose LAMK" 

Englanninkielinen opetus kehittää LAMKia kansainvälisenä ja monikulttuurisena oppimisympäristönä

Vaikka Lahden ammattikorkeakoulussa suurin osa ohjelmista on suomenkielisiä, täysin englanniksi toteutettavia ohjelmia on kaikkiaan viisi. Näistä kolme valmistaa alempaan ammattikorkeakoulututkintoon (Business Information Technology, International Business ja Nursing) ja kaksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (International Business Development ja Urban Sustainability). Englanninkielisellä opetuksella Lahden ammattikorkeakoulua kehitetään kansainvälisenä ja monikulttuurisena oppimisympäristönä sekä palvellaan myös kansainvälisiä opiskelijoita. Englanninkieliseen opetukseen voivat osallistua myös suomenkielisissä ohjelmissa opiskelevat ja opetus valmistaa kansainvälisissä projekteissa toimimiseen. 

LAMKissa kaikilla koulutusaloilla on vierailevia opettajia ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ja kansainvälisen substanssiosaamisen lisäksi he tuovat opiskelijoille kieli- ja kulttuuriosaamista. Englanninkielisten koulutusohjelmien kehittämiseen osallistuvat henkilökunnan lisäksi myös opiskelijat ja yritysedustajat, jonka myötä LAMKissa opinnot keskittyvät työelämän tarpeisiin ja korkeakoulusta valmistuu kansainvälisesti orientoituneita ammattilaisia. Kehitysideoita haetaan myös niin kansainvälisistä kuin kotimaisista verkostoista. 

Näkyvyys maailmalla on tärkeää

Suomen korkeakoulukenttä oli uuden edessä syksyllä 2017, kun EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta alettiin periä lukuvuosimaksua. Kilpailuasetelma on muuttunut, sillä nykyään kilpailua ei käydä enää vain Suomen korkeakoulujen välillä, vaan se on maailmanlaajuista. Tämän vuoksi näkyvyys maailmalla on tärkeää ja tätä LAMK vahvistaa yhteistyökumppanien kanssa. 

Vahva panostus kansainvälisyyteen näkyy myös koulutusviennin puolella. LAMK ja HAMK ovat yhteistyössä mukana JAMKin toteuttamassa koulutusvientikaupassa ja pitkän yhteistyön tuloksena on syntynyt 2 miljoonan koulutusvientikauppa Kazakstaniin. Jyväskylän, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut ovat toimineet yhdessä Kazakstanissa vuodesta 2012 alkaen ja kouluttaneet pelkästään terveyssektorilla yli 700 henkilöä.

Lahden ammattikorkeakoulussa on käynnissä yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 24.1.2018 saakka. Lue lisää: hakijanopas.lamk.fi