Ostoskorissa
  tuotetta

Jenni Luukkosen harjoittelupaikasta tulikin työpaikka

15.2.2017 15:50 | Alumnitarina
Jenni Luukkonen opiskeli LAMKissa palveluliiketoimintaa. Opinnot on järjestetty siten, että opiskelijat oppivat pääasiassa tekemällä erilaisia työtehtäviä eri työpaikoilla ja teoriaopintoja opiskellaan siinä ohessa. ”Tykkäsin todella paljon opiskelustani, koska se oli niin työelämälähtöistä. Ei tarvinnut istua koulussa, vaan pääsi näkemään erilaisia työpaikkoja ja tekemään oikeita töitä,” kuvailee Jenni. Työpaikkojani olivat mm. Riku Motor, ProPuu ja Sibeliustalo.  ”Parasta oli se, että näki monipuolisesti er​ilaisia työpaikkoja ja tehtäviä. Harjoitteluissa parasta oli se, jos oli paljon tekemistä.” Jennillä oli halu opiskella ja niinpä hän valmistuikin puoli vuotta etuajassa. 

Harjoitteluun Sibeliustalolle

Jenni pääsi Sibeliustalolle työharjoittelujaksolle ja siellä narikkavuorossa ollessaan palveli henkilöä, jonka kanssa he tajusivat tuntevansa jostain jo aiemmin. Hän paljastui KOKO Lahti Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Petra Peltovaoksi, jolla Jenni oli ollut aiempien toisen asteen opintojensa aikaan muualla harjoittelussa. Verkoston voima puri, aiempi kontakti osoitti voimansa ja tämän yllättävän tapaamisen jälkeen Jenni haki ja tuli valituksi harjoitteluun Sibeliustalon markkinointitehtäviin Petran tiimiin.

Harjoittelun aikana Jenni teki monipuolisesti markkinoinnin tehtäviä. Hän toimitti uutiskirjeitä, hoiti myymälän asiakaspalvelua, teki nettipäivityksiä sekä toimi promoottorina messuilla ja tapahtumissa. ”Tiesin entuudestaan, että saamme Jennistä hyvän harjoittelijan. Hän on aktiivinen, oma-aloitteinen ja tarttuu tehtäviin. Hän on myös nopea oppimaan ja uskaltaa kysyä sekä pyytää apua. Markkinointitehtävissä on erittäin tärkeää se, että uskaltaa mennä tilanteeseen kuin tilanteeseen ja Jenni uskaltaa,” luonnehtii Petra Peltovako harjoittelijaansa.

Finlandia-klubin asiakastyytyväisyys opinnäytetyö​n aiheena

Sibeliustalon Finlandia-klubilla esiintyvät kotimaisen populaarimusiikin huiput.  Finlandia-klubi on toiminut vuosia ja tuottajien toiveena oli saada tietää asiakkaiden tyytyväisyyttä nykytilaan sekä toiveita klubin tulevaisuudelle. Tämä keskustelu käynnistyi Jennin harjoittelun aikana ja keskustelujen tuloksena päädyttiin siihen, että hän teki opinnäytetyönsä Finlandia-klubin asiakastyytyväisyydestä.

”Tuottajat ohjasivat työtäni ja sillä varmistettiin se, että tilaaja sai tietoa niistä asioista, joista he nimenomaan tietoa halusivat. Olen tyytyväinen saadessani tehdä opinnäytetyön, joka perustui todelliseen tarpeeseen. Tein haastattelut itse aina ennen keikkaa ja tällä tavalla sain asiakkailta tietoa enemmän kuin olisin saanut netti- tai paperikyselynä”, kiteyttää Jenni Luukkonen.

”Opinnäytetyöstä on hyötyä Sibeliustalolle. Työn tulokset osittain vahvistivat tekijöiden omia käsityksiä klubin vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Vastauksissa nousi esiin myös konkreettisia toimintaa kehittäviä toiveita. Opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään myös KOKO Lahti Oy:n palveluiden kehittämisessä”, kertoo omasta ja kollegojensa puolesta tyytyväinen toimeksiantajan edustaja Petra Peltovako.

Sokerina pohjalla Sibeliustalolta löytyi työpaikka

Jennin omalla asenteella, aktiivisuudella, osaamisella ja onnellakin oli osuutensa siinä, että samaan aikaan hänen harjoittelunsa päättymisen ja opinnäytetyön valmistumisen aikaan KOKO Lahti Oy:ssa aukesi asiakaspalvelutehtävä lipunmyyntiin. Jenni haki paikkaa ja tuli valituksi. ”Ihastuin tähän taloon ja olen todella iloinen, että sain täältä työpaikan. Tulevaisuuden haaveeni on päästä tekemään markkinointia, mutta nykyinen asiakaspalvelutehtävä nimenomaan tässä talossa on hyvä paikka minulle juuri nyt,” kiteyttää vastavalmistunut palveluliiketoiminnan tradenomi Jenni Luukkonen.