Ostoskorissa
  tuotetta

Inssiforum2017 –seminaari käynnistyi Sibeliustalossa

22.3.2017 14:15 | Uutinen
InssiForum 2017
​Inssiforum2017 –seminaari käynnistyi Sibeliustalossa tänään keskiviikkona 22.3.2017. Insinöörikouluttajat ja insinöörikoulutuksen parissa työskentelevät kokoontuvat Lahteen kehittämään ja uudistamaan insinööriyttä, insinöörikoulutusta, keskustelemaan päivien aikana mm. robotisaatiosta, kyberturvallisuudesta, uusista opetusteknologioista.

Seminaarin avasi LAMKin rehtori Outi Kallioinen. Outin avauspuhe käsitteli AMK-kentän ajankohtaisia insinöörikoulutusta koskeviin kysymyksiin ”Vaikka uusia yhteistyömuotoja kehitetään yritysten kanssa, kokonaan opetusta ei voida niihin ulkoistaa vaan omia laboratorioita ja tutkimusinfrastruktuuria tarvitaan edelleenkin. Yhteiskäytöllä ja testaus - ja palvelutoiminnalla voidaan kuluja saada pienennettyä mutta myös korkeakouluilta vaaditaan merkittäviä panostuksia. Monelle paikkakunnalle ammattikorkeakulun tekniikan yksikkö on merkittävä työvoiman kouluttaja ja yhteistyökumppani.” ja tietysti lyhyesti Outi kävi läpi LAMKin tulevaisuuden näkymiä.

Inssiforum2017 –seminaarin pääpuhujana oli Aalto yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll. Omassa puheenvuorossaan Jarno käsitteli kattavasti digitalisaation ja kyberturvallisuuden uhkia, haasteita ja mahdollisuuksia. Jarnolta kysyttiin kyberturvallisuuden parantamisesta, ja helppo keino tuli heti: mieti ennen kuin klikkaat – 80 % ongelmista olisi hoidettu jo tällä!

Jarno päätti puheenvuoronsa JV Snellmanin sitaattiin ”Sivistys on pienen kansan turva”, joka on ehkä ajankohtaisempi kuin silloin kun se on ääneen lausuttu.

Jesse Kiuru, Lahti MM2017 –kisojen tapahtumajohtaja avasi oppilaitoksen ja kisaorganisaation välistä yhteistyötä ja sen tuloksia. 3000 toimitsijaa, 700 opiskelijaa, lukemattomat määrät työtunteja elämyksiä ja kokemuksia jaettiin Lahdesta maailmalle. Yhteistyömuotoina olivat esimerkiksi tietoliikenneverkkojen rakentaminen, vapaaehtoisten kouluttaminen, työharjoittelijoiden työpanos eri tehtävissä, oheistoiminnan tuottaminen kuten. lapsiparkki, mielensäpahoittajakatsomo ja lukuisat muut tehtävät. Yhteistyön toimivuuden kannalta briefin on oltava riittävän tiukka ja napakka, tavoitteet selkeästi asetettuina, opiskelijoiden motivaatio on ensisijaisen tärkeä sekä opiskelijoiden ohjaaminen oikeisiin tehtäviin. 

Seminaariosallistujilla oli myös ilo saada tähän kisaprojektiin osallistuneen LAMKin opiskelija Miikka Lankisen näkökulma miten projektissa onnistuttiin ja miten se palveli käynnissä olevia opintoja. 

Seminaariin osallistuvat saivat mukaansa Lahti MM2017 -kisojen banderolleista Globe Hopen valmistamat kassit.


Inssiforum2017 –seminaarin yhteydessä järjestettiin opiskelijaprojektikilpailu, johon määräaikaan mennessä palautettiin 17 kilpailutyötä. Töiden arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota työelämäyhteistyöhön, monialaisuuteen, innovatiivisuuteen, projektihallintaan ja viestintään. 

Palkintolautakunta piti palautettuja töitä erittäin korkeatasoisena ja monet töistä olisivat helposti myös tuotteistettavissa. Kunniamaininnat jaettiin seuraaville tiimeille: 

  • N4S@JAMK Challenge Factory, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Hall of Frames, Lahden ammattikorkeakoulu 
  • From Idea to Hardware
  • Push Hihg-Level Synthesis to the Limit, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kunniakirjat jaettiin seuraaville tiimeille: 

  • ​Ilmaverhojen energiataloudellinen selvitys liikerakennuksissa, Mikkelin ammattikorkeakoulu
  • Merivaaran LED-valaisimen jalustan suunnittelu, Lahden ammattikorkeakoulu
  • Tärinäsimulointipenkki,Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 
Opiskelijaprojektikilpailun voittajaksi valittiin yksimielisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiimi 3D-mallinnuskopteri. Voittajatiimi ja kunniakirjat saaneet tiimit kutsutaan huhtikuun aikana verkostoitumistilaisuuteen jonka tekniikan alojen liitot järjestävät Tampereella. Voittajatiimin jäsenet saavat tämän lisäksi stipendin.

Lounaan jälkeen siirryttiin rinnakkaissessioihin, jotka käsittelevät mm. uudistuvaa insinööriyttä, uudistuvaa oppimista ja opettajuutta, uusia opetusteknologioita, digitalisaatiota, biotaloutta, robotisaatiota. Seminaarin iltatilaisuus järjestetään FellmanniCampuksella. Iltatilaisuuden saapuu avaamaan Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Puine Ky tuo esille omat tuotteensa iltatilaisuuteen. Illan viihteellisestä osuudesta vastaa Teemu Harjukari ja Taivaanrannan maalarit.

Torstaina 23.3.2017 Inssiforum2017 seminaari jatkuu rinnakkaissessioin ja työpajoin. Vuoden 2019 Inssiforumin pitopaikka julkaistaan seminaarin päätteeksi.

Seminaarin valmisteluissa oli mukana LAMKin henkilöstöä ja opiskelijoita, lämmin kiitos kaikille valmisteluihin osallistuneille!

Lue lisää Inssiforum2017​