Ostoskorissa
  tuotetta

Heikki Hylkeen uimakoulu -projektista hyötyä työelämässä

20.11.2017 15:40 | Opiskelijatarina
​Erika Sarka viimeistelee tällä hetkellä opinnäytetyötään ja valmistuu Lahden ammattikorkeakoulusta sosionomiksi joulukuussa 2017. Erika opiskelee LAMKissa sosionomiksi sosiaalipedagogisen varhais- ja nuorisokasvatuksen sekä perhetyön parissa. Opintojen yhteydessä Erika on myös suorittanut lastentarhaopettajan pätevyyden ja aloittikin työt elokuussa 2017 lastentarhanopettajana Touhula Hiekkaharjussa liikuntapainotteisessa päiväkodissa Vantaalla. Pian tuore sosionomi valmentaa myös kilpauintia ja toimii uinnin sekä vesiliikunnan yksityisvalmentajana omalla toiminimellään.

Miksi LAMK ja sosiaaliala?

- ”Hakiessani opiskelemaan sosionomiksi päätin hakea Lahden ammattikorkeakouluun sen maineen ja sijainnin takia”, Erika kertoo. 

Erika haki opiskelemaan sosionomiksi, koska haluaa tulevaisuudessa työskennellä lasten ja nuorten parissa sekä tukea ja auttaa heitä. Sarkaa kiinnosti hakiessaan myös lastentarhanopettajan pätevyys.

- ”Olin myös kiinnostunut liikunta-alan ja sosiaalialan yhdistämisestä, joka näkyy opintojeni osalta tekemistäni valinnoista, kuten harjoittelut ja projektit”, Erika listaa.

Opiskelu Lahden ammattikorkeakoulussa on tulevan sosionomin mielestä ollut käytännönläheistä ja antoisaa. 

- ”Opiskelun aikana olen kehittynyt sosiaalialan ammattilaisena ja erityisesti käytännönläheisten opintojen myötä koen saaneeni hyvät valmiudet työelämään. Opiskelu on myös ollut opiskelijalähtöistä. Opiskelun aikana olen pystynyt vaikuttamaan opintojeni suuntaan ja etenemiseen”, Erika jatkaa.

Kerro projektista, jossa loit uimakoulumateriaalin ja mistä projektissa oli kyse?

Toteutin keväällä 2017 Heikki Hylkeen uimakoulu -projektin osana projektityöskentelyn kurssia. Heikki Hylkeen uimakoulu -projektissa toteutin toimintamallin esikouluikäisten uimataidon opettamisesta Päiväkoti Teemulan kasvattajille. Havainnollistin myös sen toteuttamista käytännössä ohjaamalla päiväkodin esikouluikäisille kuusi Heikki Hylkeen uimakoulukertaa. Tarkoituksena projektissa oli, että toimintamallin ja sen havainnollistamisen avulla päiväkodin kasvattajat saavat valmiuksia uimataidon opettamiseen sekä kehittämiseen päiväkodissa. Projektin idea syntyi, kun toteutin varhaiskasvatuskurssin lapsihavainnointitehtävää Päiväkoti Teemulassa. Keskustellessani päiväkodin lastentarhanopettajan kanssa nousi esille ammatillinen osaamiseni uimaopetuksesta ja heidän tarpeensa uimataidon opettamisen kehittämisestä osana liikuntakasvatusta. Projektin toteuttaminen oli mielestäni mielenkiintoista ja kehittävää. Pääsin projektissa kehittämään itseäni sekä yhdistämään sosiaalialan ja liikunta-alan osaamistani. Koin projektityöskentelynkurssin ja sen toteutusmuodon mielekkääksi. Sain kurssilla tukea projektin toteuttamiseen niin opettajilta kuin samaan aikaan kurssia toteuttavilta opiskelijatovereilta.  

 

Kuvassa projektin keulahahmo Heikki Hylje.

Harjaannuin projektityöskentelyssä erityisesti kokonaisuuden hallitsemisessa ja kehittävässä työotteessa. Projektin toimintamallin yhtenä keskeisenä osana oli draaman käyttäminen opetusmenetelmänä, näin opin käyttämään draamaa opetusmenetelmänä. Sen käyttäminen opetusmenetelmänä tuli projektin myötä minulle luontevammaksi. Sain rohkeutta sen käyttämiseen ja innostusta kehittää itseäni draaman ohjaajana. Harjaannuin myös projektissa pedagogisesti kehittävän ja tavoitteellisen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa varhaiskasvatuksessa. Erityisesti kehityin suunnittelussa tavoitteellisuuden ja arvioinnin monipuolisuuden osalta.

Projektin avulla pääsin kehittämään itseäni tulevana sosionomina ja lastentarhanopettajana. Uskon, että projektista on minulle hyötyä työelämässä. Toivon myös, että projektista on hyötyä toimeksiantajalle tulevaisuudessa ja se herättäisi kiinnostusta yksityisissä päiväkodeissa kehittämään mahdollista uimataidon opettamista osana varhaiskasvatusta. 

”Parasta opiskeluissani…” 

Erika Sarka kertoo LAMKin opiskelijalähtöisyyden ja monipuolisuuden olevan parasta opiskeluissaan. 

-”Sosionomiopiskelu on ollut monipuolista niin kurssien aiheiden kuin toteutusmuotojen välillä, joka on tehnyt opiskeluista entistä mielekkäämpää. Opiskelun monipuolisuuteen on lisäksi voinut itse vaikuttaa vapaasti valittavien ja täydentävien opintojen kautta. Parasta opiskeluissani on myös ollut opiskeluryhmä, johon kuuluvien opiskelijoiden kanssa on ollut mukava tehdä töitä”, Erika kuvailee.

”Haastavinta..”

- ”Haastavinta sekä samaan aikaan tulevaisuuden kannalta tärkeää ovat olleet ryhmätyöt ja niiden määrät. Sosionomiopinnoissa yksi yleisin työmuoto on ryhmätyöt. Opinnoissani olen päässyt tekemään erilaisten ihmisten kanssa ryhmätöitä ja olen kokenut ryhmätyöskentelyn antoisana. Välillä kuitenkin ryhmätöissä haasteita on tuottanut ryhmänjäsenten sitoutuminen ryhmätyöhön tai monen eri ryhmätyön päällekkäisyys. Erilaiset haasteet ryhmätyössä ovat kuitenkin olleet opettavaisia ja valmistaneet työelämään. Mielestäni ryhmätyöskentelyssä on tärkeää jokaisen muistaa, että sitä tehdään yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, Erika toteaa. ​

​​​