Ostoskorissa
  tuotetta

Hallituksen kokoustiedote 7.12.2017

11.12.2017 9:00 | Uutinen
LAMK Oy hallitus kokoontui 7.12.2017 - kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:​

Kokouksessa käsiteltiin LUT-korkeakoulupalvelujen suunnittelutyön etenemistä hallitukselle kesäkuussa esitetyn funktiomallin pohjalta. Suunnittelutyön lähtökohtana on ollut selvittää korkeakoulupalveluiden mahdollista jakautumista viiteen eri palvelufunktioon. Suunnittelutyötä jatketaan tuleva M19 muutto ja sen tarpeet huomioiden.

Lahden ammattikorkeakoulussa opetusta ja TKI-toimintaa tukevaa palvelua tuotetaan tällä hetkellä keskitetysti LAMK-palveluissa. Lisäksi tukipalveluita tuotetaan koulutusaloilla. Uudelle kampukselle siirryttäessä on tunnistettu tarve toimintamallin muutokseen. Hallitus päätti, että muualla kuin LAMK-palveluissa tuotettavat tukipalveluresurssit kootaan LAMK-palveluihin 11.12.2017 alkaen. Työnantaja on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa 23.11.2017 muutoksen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Neuvotteluissa ei ole tavoiteltu henkilöstömäärän vähentämistä, vaan keskusteluissa on ollut kyse toiminnan kehittämisestä, uudelleen organisoinnista ja resurssien keskittämisestä LAMK-tasolla. 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu muodostavat kolmen autonomisen korkeakoulun konsernin 1.1.2018. Konsernissa LUT on emoyhtiö, ja ammattikorkeakoulut ovat itsenäisiä tytäryhtiötä.

Tämä oli hallituksen viimeinen kokous nykyisellä kokoonpanolla. Hallituksen uudesta kokoonpanosta tiedotetaan myöhemmin.