Ostoskorissa
  tuotetta

Hallituksen kokoustiedote 22.9.2017

2.10.2017 8:25 | Uutinen
LAMK muuttaa uudelle Mukkulankatu 19 kampukselle kesällä 2018. Hallitukselle annettiin tilannekatsaus kampuksen suunnittelu- ja rakennustöiden etenemisestä. 

LAMKin kansainvälinen uusinta-auditointi on 24. - 25.4.2018. Uusinta-auditoinnin kohteena on laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen. Hallitukselle annettiin tilannekatsaus auditointivalmistelujen etenemisestä.

Hallitus hyväksyi päivitetyt johtosäännöt. Ammattikorkeakoulun johtosäännöt päivitettiin osana LUT-konsernivalmisteluja. Johtosääntö muodostuu siten, että konsernisääntö on sama kaikille konsernin yhtiöille (LUT, LAMK ja Saimaan AMK) ja että amkien johtosäännöt ovat mahdollisimman yhtenevät.

Hallitus merkitsi tiedoksi Lahden kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston 11.9.2017 hyväksymät  Osaamiskiinteistöt Oy:n jakautumista ja osakekauppoja koskevat järjestelyt. Hallitus hyväksyi järjestelyt ja valtuutti toimitusjohtajan hoitamaan tarvittavat käytännön järjestelyt.

Hallitus sai informaation LUT-konserin valmistelutilanteesta.

Seuraava kokous: 19.10. klo 8.00 – 10.00.