Ostoskorissa
  tuotetta

Hallituksen kokoustiedote 20.2.2017

21.2.2017 8:50 | Uutinen
LAMK Oy hallitus kokoontui 20.2.2017 - kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:


LAMKin tulevien
Mukkulankatu 19 tilojen saneeraustyö on vauhdissa. Korkeakoulukampuksen pääurakoitsijana toimii SRV ja sivu-urakoitsijana LeaseGreen Oy. Tällä hetkellä työmaalla on meneillään väliseinä- ja maalaustyöt. Hallitus hyväksyi tiloja koskevan päivitetyn sopimuksen allekirjoitusta varten.

Uuden kampuksen ja koulutuksen vetovoimaisuuden turvaamiseksi kullekin osaamisalueelle suunnitellaan tulevaisuuden oppimisympäristöt/laboratoriot, jotka vastaavat työelämän uusia tulevaisuuden osaamistarpeita ja niiden kehittämistä ammatillisessa korkeakoulutuksessa sekä TKI-toiminnassa.

Hallitukselle annettiin tilannekatsaus Uusi LAMK, uusi työ –valmennusohjelmasta, jonka tavoitteena on valmentaa henkilöstöä siten, että muutos opitaan näkemään positiivisena mahdollisuutena tekemisen ja toiminnan kautta. Muutos ei tarkoita vain muuttoa yhteiselle kampukselle, vaan se on ennen kaikkea työn tekemisen tapojen muutos.

Hallitus hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen 2016 ja esittää sen edelleen yhtiökokouksen vahvistettavaksi. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuus parantui vuonna 2016 ja opintoihin liittyvät tavoitteet toteutuivat hyvin.

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston omistajat ovat suunnitelleet LAMKin liittämistä osaksi LUT-konsernia. Konsernin on tarkoitus syntyä vuoden 2017 aikana, kun Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:stä tulee LUT:n tytäryhtiö. LAMKin omistajat tapasivat Lahdessa 31.1.2017 ja keskustelivat LAMKin omistuksen siirtymisestä LUT-konserniin. Päätökset asiasta pyritään tekemään kevään 2017 aikana. Seuraava LAMKin omistajatahojen neuvottelu on 8.3.2017.

 Seuraava kokous to 23.3.2017 klo 8.30 – 12.00.​