Ostoskorissa
  tuotetta

Hallituksen kokoustiedote 19.10.2017

20.10.2017 8:45 | Uutinen
LAMK Oy hallitus kokoontui 19.10.2017 - kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:

LUT-konsernin tilannekatsauksessa todettiin, että LUTin hallitus on 22.9.2017 kokouksessaan hyväksynyt yliopistolakiin meneväksi viralliseksi nimiehdotukseksi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.  Syntyvästä konsernikokonaisuudesta käytettävä nimiehdotus on LUT-korkeakoulut (LUT Group). Konsernin brändihierarkia visualisoidaan logoilla. Visualisoinnin pääasiallisena tehtävänä on liittää LAMK ja Saimaan ammattikorkeakoulu LUT:iin tavalla, jossa ammattikorkeakoulun oma identiteetti säilyy vahvana ja  kuuluminen uuteen kokonaisuuteen tuo lisää mahdollisuuksia.

Strategian päivittäminen tuli ajankohtaiseksi toimintaympäristömuutosten ja LAMKin profiilin terävöitymisen vuoksi. Hallitus hyväksyi päivitetyn strategian.

Hallitus hyväksyi päivitetyn keskipitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2018 – 2020. Suunnitelma perustuu tämän hetkisiin tietoihin valtion perusrahoituksen muodostumisesta, sekä uuden kampuksen investointikokonaisuuksista. Ulkoisten tuottojen osuus on sidottu hankevolyymin ja täydennyskoulutuksen kasvuun. Uusia rahoituskanavia on etsittävä systemaattisesti tulevien vuosien haasteisiin vastaamiseksi. Mittavista investoinneista huolimatta Lahden ammattikorkeakoulun tunnusluvut ja kassavarat tulevat tässä taloussuunnitelmassa kuitenkin pysymään hyvällä tasolla.

LAMKin vuosisuunnitteluprosessiin sekä Lahti-konserniraportointiin sisältyy kolmen kuukauden välein laadittavat toiminnan ja talouden osavuosikatsaukset. Osavuosikatsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, toiminnan keskeiset tunnusluvut ja talous- ja henkilöstöosion. Hallintojohtaja esitteli hallitukselle tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksen.

Seuraava kokous: 17.11. klo 8.30 – 12.00.