Ostoskorissa
  tuotetta

Hallituksen kokoustiedote 19.1.2017

20.1.2017 10:50 | Uutinen
LAMK Oy hallitus kokoontui 19.1.2017 - kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:

Kampuskehityksen tilannekatsauksessa todettiin, että Lahden ammattikorkeakoulu ja ISKU Oy ovat valmistelleet esisopimuksen päivitystä vastaamaan kampuskehityksen tilannetta, jossa luovutaan kaksivaiheisesta muutosta ja koko korkeakoulu muuttaa kesällä 2018. Hanke etenee ja pääurakoitsija on käynnistänyt toimenpiteet kohteessa.

Lahden ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän uusinta-auditointi järjestetään keväällä 2018. Uusinta-auditointisopimus laadittiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kanssa 17.1.2017. Uusinta-auditoinnissa korkeakoululta edellytään konkreettista näyttöä laatujärjestelmän kehittämisestä ja nykyisistä laatutyön käytänteistä.

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston omistajat ovat suunnitelleet LAMKin liittämistä osaksi LUT-konsernia. Konsernin on tarkoitus syntyä vuoden 2017 aikana, kun Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:stä tulee LUT:n tytäryhtiö. Päätökset asiasta pyritään tekemään kevään 2017 aikana. Hallitus hyväksyi LAMKin opetus- ja kulttuuriministeriölle valmisteleman esityksen LAMKin tavoitteista LUT-konsernin perustamiseen liittyen.

Hallitukselle annettiin alustava katsaus tilinpäätöksen 2016 muodostumisesta.

Seuraava kokous: ma 20.2.2017 klo 8.30 – 12.00.