Ostoskorissa
  tuotetta

Graafisen suunnittelun koulutuksessa rima on korkealla

5.3.2018 10:00 | Uutinen
Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opiskelijat Anni Mikola, Hannamari Kovanen ja Juha-Pekka Laurila suunnittelivat Grafian kangaskassit.

Graafisen suunnittelun pääaine on osa visuaalisen viestinnän koulutusohjelmaa. Sekä hakija- että opiskelijamääriltään se on aina ollut yksi Muotoiluinstituutin suurimmista. Graafisen suunnittelun vastuuopettaja Julia Ojapelto kertoo, että opiskeluissa rima asetetaan korkealle. Siksi Muotsikasta on valmistunut vuosien varrella useita alansa huippuja. 

Monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet

Muotsikassa graafisen suunnittelun opinnoissa keskiössä ovat typografia, julkaiseminen ja kuvallinen viestintä. Opiskelijat saavat hyvät valmiudet toimia osana viestintäketjua. 

- Graafisen suunnittelijan pitää pystyä auttamaan työnantajaansa bisneksen tekemisessä, ymmärtää toimialaa ja kehittää sitä eteenpäin. Myös brändäyksen ja markkinointiviestinnän merkitys pitää sisäistää ja osata julkaista erilaisiin ympäristöihin, niin printtiin kuin sähköiseen. 

Ojapelto korostaa, että valmistuneet suunnittelijat eivät ole pelkästään toteuttajia, vaan heillä on valmiudet ottaa kokonaisvastuu visuaalisesta viestinnästä. Muotsikassa oppii näkemään mikä on hyvää ja toimivaa ja se ei tule Ojapellon mukaan hetkessä. Koulu on ponnahduslauta monille. Yksilöstä on itsestään kiinni, miten valmis hän on harjoittamaan ammattiaan. 

Oma työpaikka voi löytyä suunnittelutoimistosta tai yrityksen markkinointiviestinnästä ja usein työllistyminen on kuukausipalkan sijaan freelancer-pohjaista.  

- Julkaisutoiminta menee entistä enemmän kohti automatisointia. Töitä graafisilla suunnittelijoilla riittää varmasti myös tulevaisuudessa, sillä jonkun pitää suunnitella esimerkiksi käyttöliittymät ja aina tarvitaan tarinankertojia ja visualisoijia. 

Visualisointitaidot on hyvä olla 

Muotsikkaan hakevat ovat usein jo harrastaneet tai opiskelleet alaa. Pääsykoeprosessi mahdollistaa myös ei kokemusta omaavien pääsyn opiskelemaan, mutta silloinkin täytyy olla taidot visualisoida ajatuksiaan ja osoittaa, että tekemisen taustalla on muutakin. 

- Meille hakeutuu opiskelijoita, jotka osaavat piirtää tai ainakin visualisoida ajatuksiaan. Jonkinlainen kuvittamistaito on Muotsikkaan haettaessa oltava. Tietokoneohjelmien osaaminen ei riitä, vaan taustalla täytyy olla ajattelua. Tietokone on yksi työväline muiden joukossa. 

Ojapelto korostaa, että Muotsikassa tuetaan opiskelijoita, jotta he löytävät yksilöllisen ja omaleimaisen tyylin kuvittajana. Tänä päivänä vastuullisuutta ei voi ohittaa ja esimerkiksi ympäristökysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmiksi. Graafinen suunnittelija voi tuoda työnsä kautta vahvasti esiin edustamiaan arvoja. 

Muotsikan vaikutus on kansainvälisestikin merkittävä

Muotoiluinstituutti ei ole pelkästään alueellinen vaikuttaja, vaan täältä valmistuneet opiskelijat ovat saavuttaneet kansainvälistä menestystä. Kansainvälisyys on luonteva osa opiskeluja ja opiskelijavaihto on tiivistä. 

- Ehkä meidän alalle on tyypillistä se, ettei puuhastella omissa nurkissa. Meillä asetetaan rimaa korkeammalle ja verrataan omaa tekemistä kansainvälisesti parhaimpiin ja merkittävimpiin. Tavoitellaan parasta laatutasoa. 

Teksti: Petra Ruonakoski