Ostoskorissa
  tuotetta

#DigiLAHTI-hankkeen tilaisuudessa etsittiin ratkaisua digiosaamisen kohtaantoon

15.2.2018 14:40 | Uutinen
Kuva: Lotta Toivonen
​#DigiLAHTI-hanke järjesti tiistaina 13.2. #digimatch-tilaisuuden, jossa etsittiin erilaisten ryhmien näkökulmia digiosaamisen ja -tarpeiden kohtaantoon. Tilaisuuteen osallistui runsas joukko työelämän edustajia sekä korkeakouluhenkilöstöä ja opiskelijoita.

Tapahtuma käynnistyi #DigiLAHTI-hankkeen esittelyllä, jonka jälkeen siirryttiin kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja digitaalisuuden mahdollisuuksiin sekä opiskelijoiden tekemiin digiprojekteihin liittyen. 

Workshop-osuudessa pohdittiin digitalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassa sekä keskusteltiin haasteista, joita liittyy digiosaajien saatavuuteen. Vilkas puheensorina täytti tilan, kun kysymyksiä pohdittiin digiosaajien, digihyödyntäjien korkeakouluhenkilöstön sekä opiskelijoiden näkökulmista. Keskustelujen tuloksena löytyi paljon arvokasta tietoa kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. 

Tilaisuussarja jatkuu 17.5.2018 järjestettävällä #digimatch II -seminaarilla, jossa esitellään hankkeen tuloksia ja esitellään uutta palvelua, joka mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen ja työelämän tarpeiden kohtaamisen. Tilaisuudessa kuullaan myös digialan huippupuhujaa. Tapahtumasta tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa.  

#DigiLAHTI on Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton rahoittama hanke, jota Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toteuttavat tiiviissä yhteistyössä. LAMKin yhtenä keskeisenä tavoitteena on löytää keinoja alueen digiosaamisen sekä yritysten digitaalisuuteen liittyvien tarpeiden kohtaantoon. Hankkeen päätavoite on auttaa alueen yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja luomaan uutta liiketoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen.